PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 • Kupujący będący konsumentem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego może odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyny w terminie do 14 dni.
  Wskazany termin liczony jest od momentu  dostarczenia Produktu Kupującemu na wskazany przez niego adres.
 • Aby skorzystać z prawa do zwrotu, Klient powinien poinformować Nas o decyzji o odstąpieniu od umowy za pomocą formularza lub za pośrednictwem pisemnego oświadczenia wysłanego na nasz adres mailowy.
 • Formularz odstąpienia od Umowy Sprzedaży powinien zawierać następujące informacje:
  – data zawarcia umowy/odbioru,
  – imię, nazwisko, adres Klienta,
  – nazwa, symbol, ilość zakupionych produktów
  – konto bankowe kupującego, na które mają być zwrócone środki
  oraz załączony powinien być dowód zakupu (paragon / faktura).
 • Sprzedający po otrzymaniu od Kupującego informacji o odstąpieniu od umowy prześle mu na adres e-mail bądź też przekaże telefonicznie potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 • Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 • Zwracany produkt zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w pełni kompletny, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły śladów używania.
 • Zwraca produkty prosimy wysyłać na adres Firmowy:
  F.P.H.U. ,, DREWNO” S.C Jan i Agnieszka Balcer.
  Toporzysko 552
  34-240 Jordanów
 • Po otrzymaniu zwróconego towaru, zobowiązujemy się do zwrotu środków na konto Klienta w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru zwrotnego.

* W przypadku odstąpienia od umowy przez Kupującego bez podania przyczyny zastrzegamy sobie możliwość zwrotu środków pomniejszonych o koszty wysyłki.

REKLAMACJE

 • W przypadku reklamacji, Klient powinien niezwłocznie skontaktować się z nami telefonicznie lub mailowo, przedstawiając opis problemu oraz dostarczając ewentualne dokumenty potwierdzające wady/uszkodzenia produktu.
 • Reklamacje mogą dotyczyć tylko wad, o których nie ma mowy w opisie produktów
 • Każda reklamacja jest rozpatrywana w terminie do 14 dni od daty otrzymania reklamowanego Produktu.
 • Odpowiedzi na reklamacje są przesyłane na wskazany przez Klienta adres.
 • W niektórych przypadkach, aby reklamacja została rozpatrzona Kupujący powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Produkt. W takim wypadku kupujący zostanie odpowiednio poinstruowany przez Sprzedającego po przesłaniu formularza reklamacyjnego.
 • Sprzedawca zastrzega, że różnice dotyczące zdjęć i wizualizacji Produktu, wynikające z indywidualnych ustawień komputera danego Klienta nie mogą być podstawą do reklamacji Produktu.
 • Informacje dotyczące internetowego systemu rozstrzygania sporów na podstawie art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów):
  Komisja Europejska zapewnia konsumentom możliwość rozstrzygania sporów w handlu internetowym zgodnie z art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów), na jednej z platform. Platforma (http://ec.europa.eu/consumers/odr) służy jako miejsce, gdzie konsumenci mogą próbować osiągnąć pozasądowe porozumienia w sporach wynikających z zakupów oraz umów na usługi w Internecie.