Polityka prywatności w Serwisie www.drewnobalcer.pl

I. Informacje ogólne

 1. Niniejsza Polityka prywatności została przygotowana w celu poinformowania Państwa jako Użytkowników Serwisu o zasadach przetwarzania i bezpieczeństwa przekazanych przez Państwa danych osobowych oraz treści (w tym plików „cookies”) w związku z korzystaniem z naszego Serwisu.
 2. Działając jako firma F.P.H.U ,, DREWNO” S.C Jan i Agnieszka Balcer z siedzibą w Toporzysko 552, 34-240 Jordanów, jesteśmy administratorem i operatorem Serwisu oraz administratorem Państwa danych osobowych. Kontakt z nami możliwy jest za pośrednictwem poczty mailowej: biuro@drewnobalcer.pl
 3. Dane kontaktowe: biuro@drewnobalcer.pl.

II. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Przetwarzanie przez nas danych osobowych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi o ochronie danych osobowych. Stosujemy się również do wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).
 2. Dane osobowe zbieramy za pośrednictwem tego Serwisu internetowego
 3. Dane przetwarzamy w pierwszej kolejności na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO przez okres realizacji umowy, a następnie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO, tj. przez okres niezbędny do wypełnienia
  obowiązków prawnych nałożonych na nas i przez czas niezbędny do zabezpieczenia roszczeń i obrony przed roszczeniami.
 4. Zbieramy od Państwa wyłącznie takie dane, dzięki którym możliwa będzie realizacja złożonego przez Państwa Zamówienia.
 5. Państwa dane osobowe przetwarzamy w sposób poufny, chroniąc je przed dostępem do nich przez osoby nieuprawnione.
 6. Informujemy, że Państwa dane mogą być przekazywane innym podmiotom w drodze zawartej zgodnie z przepisami RODO umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w związku z zapewnieniem realizacji celów przetwarzania (np. firma świadcząca usługi hostingowi ).
 7. Państwa dane mogą również zostać ujawnione osobom i podmiotom na ich prawnie uzasadnione żądanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. Nie ujawniamy żadnych danych, jeśli nie jest
  to niezbędne dla realizacji prawnie określonych celów.

III. Bezpieczeństwo danych

 1. Przy przetwarzaniu przez Państwa danych osobowych oraz innych treści poprzez nasze doświadczenie, wiedzę fachową oraz infrastrukturę techniczną zapewniamy gwarancję bezpieczeństwa przetwarzanych danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym art. 32 RODO.
 2. Serwery zapewniające funkcjonowanie Serwisu chronione są systemami antywirusowymi.

IV. Pliki „cookies”

 1. Informujemy Państwa o wykorzystywaniu przez nas plików „cookies” (tzw. „ciasteczek”), które mogą być przechowywane na Państwa komputerze, tablecie, smartfonie i innym urządzeniu końcowym oraz odczytywane przez nasz system teleinformatyczny.
 2. Pliki „cookies” nie są połączone z Państwa danymi osobowymi, dzięki którym możliwa by była Państwa identyfikacja.
 3. Informujemy Państwa o możliwości skonfigurowania przeglądarki internetowej w taki sposób, aby niemożliwe było przechowywanie plików „cookies” na Państwa urządzeniu. Informujemy przy tym, że decydując się na taki krok dopuszczają Państwo możliwość wyświetlania się Serwisu w sposób nieprawidłowy, za co nie ponosimy odpowiedzialności.
 4. W związku z korzystaniem z Serwisu, zbieramy następujące dane: informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie złożonych zamówień oraz prób, a także informacje na temat ilości odwiedzin strony.
 5. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  a) dostosowania zawartości Serwisu do Państwa preferencji oraz optymalizacji korzystania z Serwisu, w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać Państwa urządzenie i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
  b) tworzenia statystyk, które pomagają nam ulepszać stronę
 6. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” ( persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez
  Państwa.
 7. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu,
  b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu,
  c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych,
  d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez podmiot korzystający z Serwisu, ustawień i personalizację interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
  e) „reklamowe” pliki cookies, należące do podmiotów zewnętrznych umożliwiające dostarczanie Państwu treści
 8. Informujemy Państwa o możliwości skonfigurowania przeglądarki internetowej w taki sposób, aby niemożliwe było przechowywanie plików „cookies” na Państwa urządzeniu. Informujemy przy tym, że decydując się na taki krok dopuszczają Państwo możliwość wyświetlania się Serwisu w sposób nieprawidłowy, za co nie ponosimy odpowiedzialności.

V. Zmiany w Polityce Prywatności

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności w razie konieczności dostosowania jej do zmian w przepisach prawa lub w związku z rozwojem technologii. Klienci zostaną poinformowani o wszelkich istotnych zmianach.